SEVGİLİ ŞEYHİMİZE KASİDELER

2009-12-08 09:31:00

Seherlerde çıktım yola

Hem rabıta ala ala

Cemali boyanmış nura

Şeyhim Mehmet Babamın da

 

Boyu Resulullaha benzer

Daim Allah diye gezer

İsmi Beytullah’ta yazar

Şeyhim Mehmet Babamın da

 

Cümle velilerin başı

Hak’kı zikretmektir işi

Düşünmeden ol dervişi

Şeyhim Mehmet Babamın da

 

Kolu Mürteza Ali’dir

Piri Gavsul Geylani’dir

Mürşidi Hayri Baba’dır

Şeyhim Mehmet Babamın da

 

Ne güzel bir makamı var

Dillerinden feyiz akar

Muhammed’e olmuştur yar

Şeyhim Mehmet Babamın da

 

Bağlum’da gülleri açmış

Etrafına nurlar saçmış

Mevlam bizi evlat etmiş

Şeyhim Mehmet Babama da

Sultan Mehmet Babama da

* * *  Resul "Bizim Hayri" demiş
Şahi merdanda pek sevmiş
Ceddi Ali Aba imiş
Sultan Hayri Baba’nın

Geylaninin temsilcisi
Asrının büyük velisi
Zikri cehrinin önderi
Sultan Hayri Baba imiş

Tarıkına girmek gerek
Yoluna ser vermek gerek
Hizmetinde olmak gerek
Sultan Hayri Baba’nın

Eğer matlubun hak ise
Gelin kulak verin söze
Düşün gidin siz bu ize
Sultan Hayri Baba’nın

Hak deyip halka kurarlar
Tevhid demini sürerler
Allah’ını zikrederler
İhvanı Hayri Baba’nın

Harıl harıl feyizleri
Gelip mesteder bizleri
Ne alidir himmetleri
Sultan Hayri Baba’nın

Uzun söyleme Albayrak
İhlas ile bağlanarak
Sözünde yüzünde Hak
Seyret Hayri Baba’nın
* * *
Sana uyan Hak’ka gider
Hem masivayı terkeder
Budur şeyhi muteber
Esseyyid Hayri Baba

Gündüzlere şems olan
Gecelere mah olan
İşi gücü Hak olan
Esseyyid Hayri Baba

Sırrı Hak’ka aşina
Söz konuşmaz başuna
Akıl ermez işine
Esseyyid Hayri Baba

Bilmek gerek kıymetin
Cana minnet hizmetin
Esti yine himmetin
Esseyyid Hayri Baba

Durmaz Hak’kı anarsın
Ateşiyle yanarsın
Yaklaşanı yakarsın
Esseyyid Hayri Baba

Hacı Muhammed Baba
Çok rahmet olsun ona
Halini vermiş sana
Esseyyid Hayri Baba

Teşrifinde var hikmet
Bu ümmete bir rahmet
Nazarın bize yönelt
Esseyyid Hayri Baba

Mehmed’in ister medet
Aman canım himmet et
Ulu bir kişi gayet
Esseyyid Hayri Baba
* * *
Etrafa nurlar saçan
Hak’kı batıldan seçen
Aşk yollarını açan
Mustafa Hayri Baba

İhvanı aydınlatan
Aşkı Hak’la yandıran
Derya gibi çağlatan
Mustafa Hayri Baba

Ahmed’le sohbet eden
Hak ile ülfet eden
Talipleri kenz eden
Mustafa Hayri Baba

Kadiriyi derya eden
Kalpleri gülşen eden
Hak cemalini gören
Mustafa Hayri Baba

Seyreden ve ettiren
Hem eren hem erdiren
Sırla gören, gördüren
Mustafa Hayri Baba

Mehmed Albayrak uyan
Dostum rengine boyan
Budur sahibüzzaman
Mustafa Hayri Baba
* * *
Usül erkânın döner
Yönelip Allah’a gider
Hak katında sözün geçer
Selam sana Hayri Baba

Dervişlerin halka halka
Gönül bağlamışlar Hak’ka
Ağyarın şerrinden sakla
Selam sana Hayri Baba

Uzak yakın demez gelir
İhvanlara feyiz verir
Hem gafletimiz giderir
Selam sana Hayri Baba

Nazarların nurlar saçar
Neşe denizini açar
Salihlerin hemen coşar
Selam sana Hayri Baba

Bağlamış Hak’ka kalbini
Hem ederdi çok zikrini
Analım güzel ismini
Selam sana Hayri Baba

Gel girelim bahçesine
Yapışalım pekçesine
Kulak ver güzel sözüne
Selam sana Hayri Baba

Ölü değil hay duruyor
Gelen ihvanı görüyor
Tasarrufun sürdürüyor
Selam sana Hayri Baba

Bu fakir Mehmed’in neyler
Durmayıp aczini söyler
Daima yardımın gözler
Selam sana Hayri Baba
* * *
Sultan şeyhim Hayri Baba
Çok rahmetler olsun sana
Kavuşmak için Allah’a
Uçup gittin aramızdan

İnan çok severim seni
Sevdiğine sevdir beni
Bu hasretin ne merhemi
Uçup gittin aramızdan

Sohbetinden mahrum kaldık
Ne büyük gaflete daldık
Hizmetinden geri kaldık
Uçup gittin aramızdan

Bu aleme gelmiş idin
Hep doğruyu bilmiş idin
Hak’ka gönül vermiş idin
Uçup gittin aramızdan

Dönermiydin acep geri
Allah emri dönmez geri
Gel gir gönlümüze bari
Uçup gittin aramızdan

Hizmetini göremedik
Esrarına eremedik
Kıymetini bilemedik
Uçup gittin aramızdan

Mehmet Albayrak neylesin
Halini kime söylesin
Rabıtaya gönül versin
Uçup gittin aramızdan
* * *
Sen Rab’bine kul olmuşsun
Habibine yar olmuşsun
İçerine kor doldurup
Yana yana kül olmuşsun

Yandır bizi yanalım
Ateşine kanalım
Hak cemalin bulalım
Sultan şeyhim geldik sana
Hayri Baba geldik sana

Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
İhvanların seyre dalsın
Sultan şeyhim geldik sana
Hayri Baba geldik sana

Canlar arar canı sende
Nazarınla himmet eyle
Gönül durmaz gayrı bizde
Sultan şeyhim geldik sana
Hayri Baba geldik sana

Gel virane gönlümüze
Taht kurmuşsun kalbimize
Sevgin dolmuş içimize
Sultan şeyhim geldik sana
Hayri Baba geldik sana

Bizler birer garip kuluz
Ne ararız ne buluruz
Himmetinle var oluruz
Sultan şeyhim geldik sana
Hayri Baba geldik sana
* * *
Ben bu aşkın mecnunuyum
Hay benim baba sultanım
Mah cemaline hayranım
Hay benim baba sultanım

Sözlerin hep hakikattir
Tarıkın hak şeriattır
Bilenlere ne devlettir
Hay benim baba sultanım

Resulün aşkına yandım
Aşkın şarabına kandım
Şemi pervaneye döndüm
Hay benim baba sultanım

Hak’tan oldu bize nimet
Her insana olmaz kısmet
Kadiri’ye candan hizmet
Hay benim baba sultanım
Geylani’ye candan hizmet
Hay benim baba sultanım

Hak’kın ismi cemalinden
Feyz dökülür kemalinden
Hak görünür nur yüzünden
Hay benim baba sultanım

Âşıklar hiç ziyan etmez
Gözlerinden yaşlar bitmez
Bu yolda yanmayan bilmez
Hay benim baba sultanım
Hay benim pirim sultanım
* * *
Ben bu aşkın mecnunuyam
ey benim kamil mürşidim
Hak cemalin meftunuyam
ey benim kamil mürşidim
Aşkım seni arar bulur
cemaline hayran olur
Nurlara kalbim boyanır
ey benim kamil mürşidim

Gönül kasrında şahımsın
sema-i dilde mahımsın
Hüdayi cilvegahımsın
ey benim kamil mürşidim
Aklımı sahraya saldım
aşkın deryasına daldım
Didarına hayran kaldım
ey benim kamil mürşidim

Uludur gayet kemalin
ruh verir feyz-i zulalin
Nur nesreder gül cemalin
ey benim kamil mürşidim
Siretin hep şeriattır
kelamın dürr-i hikmettir
Yolun ayn-ı hakikattir
ey benim kamil mürşidim

Hak’kın ismi celalinden
gül açılmış cemalinden
Hiç doyulmaz kemalinden
ey benim kamil mürşidim
Her kim sırrına eremez
hakikat gülün deremez
Didar-ı Hakkı göremez
ey benim kamil mürşidim

Feda olsun dil ü canım
senin yolunda sultanım
Eriştir derde dermanım
ey benim kamil mürşidim
Hüdayi Sırrı sübhane
ağlayu geldi divane
Eriştir hak divanına
ey benim kamil mürşidim
* * *
Mevlâmızın rahmet eli,
Sözlerinde hikmet seli
Kutb-u cihan Mehmet Veli
Sevenin olmak ne hoş

Rasulullâh’ın varisi
Mürşitlerin en halisi
Terk ettik senden gayrisi
Seninle olmak ne hoş

Geylâni’den almış destur
Hayri Baba’yla can dosttur
Pirliğine şüphe yoktur
İhvânın olmak ne hoş

Dağıtırsın aşkı feyzi
Gözetirsin daim bizi
Hâk’ka verdin gönlümüzü
Evlâdın olmak ne hoş

Dertlilerin ilacısın
Dervişler başın tacısın
Bu ümmetin muhtacısın
Bendesi olmak ne hoş

Zikrullâhdır her bir sözün
Ateş ile yanar özün
Kabul görür senin nazın
Gedâyin olmak ne hoş

Sevmekten başka kârım yok
Affeyle kusurum pek çok
Şanın yüce reddin hiç yok
Turâbın olmak ne hoş
* * *
Babaların babası
Evliyaların hası
Tarikatın ustası
Sevgili Mehmet Baba
İlmi Ledün ustası
Sevgili Mehmet Baba

Bu dünyanın kutbudur
Resul’den de muştudur
Hak’kın bize lütfudur
Sevgili Mehmet Baba

Tarıkına girenler
Seni birden sevenler
Ne bahtiyar kişiler
Sevgili Mehmet Baba

Sevenler beri gelsin
Hemen murada ersin
Hep himmetin varolsun
Sevgili Mehmet Baba

Senin peşinden koşan
Ervahla doldu cihan
Bu ne şeref bu ne şan
Sevgili Mehmet Baba

Senin ile coşarız
Dağı taşı aşarız
Hep Allah’a koşarız
Sevgili Mehmet Baba

Ahmet Sani uyan
Seni adama koyan
Uyan ey gönül uyan
Seni adama koyan
Merhametkânı Sultan
Sevgili Mehmet Baba
* * *
Bazen Hayri Baba’yı
Bazen Ali Aba’yı
Görmek istersen eğer
Seyret Mehmet Baba’yı

O yüce Halisa’yı
Hem güneşi hem ayı
Muhammed Mustafa’yı
Seyret Mehmet Baba’yı

Ona verip özünü
Kaçırmadan sözünü
Ayırmadan gözünü
Seyret Mehmet Baba’yı

Hele gönülden bir bak
Göreceksin sen mutlak
İşte Mugan işte Hak
Seyret Mehmet Baba’yı

Bakın bakın Silsile
Oturmuş Resul ile
Gülümsüyor bizlere
Seyret Mehmet Baba’yı

Cemalinde Cemali
Yüce Hak’kın her hali
Görünür O’nda hemen
Seyret Mehmet Baba’yı

Ahmet Sani ayyaşsın
Farkına da varmazsın
Gönül sen ne ayyaşsın
Farkına da varmazsın

Seyret seyret doymazsın
Canım Mehmet Baba’yı
Seyret seyret doymazsın
Canım Mehmet Baba’yı
* * *
Arayıp da zor bulduğum
Aşkından feyiz aldığım
Himmetiyle var olduğum
Benim şeyhim gülüm var ya
Gezer gönül deryasında

Elinden tesbih aldığım
Gönlümü ona saldığım
Aşk deryasına daldığım
Benim şeyhim gülüm var ya
Gezer gönül deryasında

Canıma canan bildiğim
Aşkı ile eridiğim
Nefsimden fazla sevdiğim
Benim şeyhim gülüm var ya
Gezer gönül deryasında

Aşkıyla serden geçtiğim
Gönlüme sultan seçtiğim
Has çorbasından içtiğim
Benim şeyhim gülüm var ya
Gezer gönül deryasında
* * *
 

3167
0
0
Yorum Yaz